ROBELING便利店是香港知名连锁便利店机构,为配合众多连锁店形象统一管理及企业市场推广的需求,公司委托我们为ROBELING进行品牌形象推广设计。经过研究我们认为便利店是为当地居民提供更加方便的购物场所,因此在标示中我们以“天涯若比邻”含义的延伸体现了便利店就像“家”一样方便、亲切的品牌理念.为企业品牌的推广创造了更大价值.  
   
 

 

 

 

 

     
   
     
   
     
   
 
 
< Top 置顶页   < Back 上一页   下一页 Next > 总览页 All >
             北京帝纳阳光设计顾问有限公司 Beijing Dinais Design Consultants Co.,Ltd.
Copyright(C) www.dinais.com all rights reserved  Desige:Dinais Visual

Tel: +86-10-83024262   Fax: +86-10-83024262   E-Mail: